Sök
  • En introduktion till turkiska språket
  • av Ann Lindvall & Janine Sages
Sök Meny

Läromedlet Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas såväl vid självstudier som i studiecirklar.

Turkiska 1 innehåller tolv kapitel. Varje kapitel består av korta dialoger samt muntliga och skriftliga övningar. Dialogerna behandlar olika situationer som man kan möta som besökare: i basaren, på posten och banken, hos läkaren, på stationen med mera. Till varje kapitel hör även en uttalsövning.

Genom korta realiatexter på svenska får man en inblick i landets seder och bruk.

Sist i boken finns en grammatisk översikt, alfabetisk ordlista (turkisk-svensk och svensk-turkisk) samt facit. Ljudet till boken finns cd, men det går även bra att lyssna på det direkt här på turkiska.nu/ljud/ljud-till-turkiska-1/

Turkiska 2 bygger vidare på kunskaperna från första delen. Bokens tio kapitel tar upp ämnen såsom bostäder, släktförhållanden, yrkesliv och kultur. Varje kapitel inleds med en faktatext på svenska följd av en turkisk text med nyttiga ord och fraser samt övningar. Grammatiska regler förklaras kortfattat.

Boken avslutas med en grammatisk översikt, ordlistor och facit. Ljudet till boken finns cd, men det går även bra att lyssna på det direkt här på turkiska.nu/ljud/ljud-till-turkiska-2/

Bläddra i ett utdrag ur Turkiska 1 här:
Förlagets sida på Issuu
Provläs.se

Turkiska 1